TOP
Home Support IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
20 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 인기글 2021.08.13 538
19 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 인기글 2021.08.13 1019
18 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 인기글 2021.05.11 817
17 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 인기글 2021.05.11 1202
16 제42기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 인기글 2021.03.17 544
15 제42기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 인기글 2021.03.17 445
14 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 인기글 2021.02.24 956
13 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 인기글 2021.02.24 1551
12 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.10.29 1144
11 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.10.29 1165
10 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.08.10 696
9 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.08.10 1500
8 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.05.08 824
7 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 인기글 2020.05.08 1090
6 [EN]ZINUS IR General Presentat... 파일첨부 있음 인기글 2020.05.07 1193

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동