TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
49 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2024 2024.05.09 1035
48 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2024 2024.05.09 2465
47 지누스 2024년 1분기 실적발표 웹캐스팅 2024.05.09 1791
46 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2023 파일첨부 있음 2024.02.06 3424
45 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2023 파일첨부 있음 2024.02.06 1578
44 지누스 무상증자 신주발행 공고문 파일첨부 있음 2023.11.07 2970
43 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 3553
42 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 1640
41 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 4133
40 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 1763
39 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 2426
38 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 4065
37 제44기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 3577
36 제44기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 3664
35 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 3040

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동